ReadyPlanet.com
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 41 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 ยาอม/ยาดม/ยาหม่อง
ควบคุมน้ำหนัก ลดน้ำหนัก
ว่านหางจระเข้ Aloe Vera เจลว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้รักษาสิว ครีมว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้ทาหน้า สรรพคุณว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้พอกหน้า
ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก
ให้เช่าพื้นที่โฆษณาโดยร้านขายยาคลีนิกยาเว็ปไซต์อันดับหนึ่งจัดอันดับโดย google.co.th


ยามือสอง เภสัชกรมือหนึ่ง และแผ่นดินชายขอบ
 

 

 

ยามือสอง เภสัชกรมือหนึ่ง และแผ่นดินชายขอบ

โครงการลดยาเหลือใช้ หรือ “ยาขยะ” ของโรงพยาบาลดําเนินงานทั้งภายใน

กล่าวคือรับยาคืนจากผู้ป่วยประจําของโรงพยาบาลเอง และคู่ขนานไปกับการ

รับบริจาคยาขยะจากบุคคลภายนอก


 

ตัวอําเภออุ้มผางเมื่อมองจากชั้น 4 ของโรงพยาบาล ถูกโอบอุ้มด้วยเทือกเขา ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นอุปสรรคให้หมู่บ้านต่างๆ อยู่ห่างไกลจากตัวอําเภอออกไปอีก บางหมู่บ้านรถยนต์เข้าได้เฉพาะในฤดูแล้ง

 

ประชากรส่วนใหญ่ในอําเภออุ้มผางเป็นชาวกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าห่างไกลจากหน่วยงานรัฐ

จึงไม่มีการแจ้งเกิด ทําให้มีปัญหาสัญชาติ และไม่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

         พึ่บ! ทันทีที่ฝากระดาษลังถูกเปิดออก อากาศเย็นก็โชยเข้ามาแทรกความคับแคบภายใน

กล่องที่จ่าหน้าถึง “ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง” ให้ผ่อนคลายลง ทุกๆ วันจะมีพัสดุในลักษณะ

เดียวกับของฉันถูกส่งมาจากทั่วประเทศกองพะเนินอยู่หน้าห้องธุรการของโรงพยาบาลแห่งนี้

         ฉันเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึ้นมาทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธิน เลี้ยวซ้ายผ่านจังหวัดตาก

เลยตัวเมืองมาถึงแยกก่อนเข้าอําเภอแม่สอด แล้วเหวี่ยงตัวไปมาตามโค้งถนนที่ลัดเลาะแนวภูเขาฝั่ง

ตะวันตกอย่างไม่หยุดหย่อนราว 3 ชั่วโมงจึงมาถึงตัวอําเภออุ้มผาง ซึ่งตั้งอยตู่ รงขอบสันขวานทอง

พอดีเป็นระยะทางรวมเกือบ700กิโลเมตรโดยรอบมีแต่ทิวต้นไม้สีเขียวที่ฉันไม่คุ้นตา

         บรรดาสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องนอกจากยารักษาโรคพวกพ้องของฉันแล้วยังมผี ้าอ้อมสําหรับ

เด็กผ้าห่ม และเสื้อผ้าที่ผู้คนส่งมาบริจาค ฉันจึงถูกแยกออกมาเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายเภสัชกรรมของ

โรงพยาบาล ซึ่งขั้นตอนแรกผู้ช่วยเภสัชกรจะคอยคัดยาที่อยู่ในสภาพดีเก็บไว้

         จากนั้นก็จะถูกตรวจสอบคุณสมบัตอิ ย่างละเอียดอีกครั้งโดยเภสัชกร (ภก.) ซึ่งในขั้นตอนนี้

เองที่ฉันได้รู้จักกับภก.เทวฤทธิ์ ประเพชร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลอุ้มผาง

 

ภก.เทวฤทธิ์ ประเพชร เป็นคนจังหวัดสงขลา บรรจุเป็นเภสัชกรที่รพ.อุ้มผาง ตั้งแต่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2542

ตามรอยนพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ซึ่งในตอนนั้นเพิ่งได้รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นมาไม่นาน

 

         เขาเล่าให้ฉันฟังว่าการรับบริจาคยานี้ มีจุดเริ่มต้นจากสัปดาห์เภสัชกรรมในปีพ.ศ.2553

ที่มีการรณรงค์เพื่อลดยาเหลือใช้ในครัวเรือน ซึ่งบ่อยครั้งที่ถูกซื้อมาเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ หรือ

ถูกจ่ายเกินจํานวนในทุกๆ ที่พบแพทย์จึงมียาเดิมสะสมเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ดําเนินการอยู่เพียงแค่ภายใน

ปีนั้นเพราะปีถัดมาๆ ก็มีการรณรงค์ในประเดน็ อื่นต่อทว่าภก.เทวฤทธิ์กลับเห็นตรงกันข้ามจึงเสนอ

นพ.วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล เพื่อสานโครงการนี้ให้ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

         มองดูประชาชนมากหน้าหลายตาที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลจนล้นออกไปยังด้านนอกอาคาร

แต่เสื้อผ้าและภาษาของพวกเขากลับต่างไปจากคนในเมืองที่ฉันจากมาอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากอําเภอ

อุ้มผางอยู่ติดชายแดน จึงมีผู้คนหลากชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทั้งกะเหรี่ยง (ปกากะญอ และโพล่ว)

ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ คนเมือง (คนไทยภาคเหนือ) ม้ง และคนเมียนมาร์ที่อาศัยอยในศูนย์อพยพ

ทว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ “บัตรทอง” เหมือนคนไทยทั่วไป

ทั้งนี้เพราะพวกเขากว่า 5 หมื่นคนเป็นคนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ซึ่งบางส่วนยังรอการพิสูจน์สัญชาตอิ

อยู่ ในขณะที่โรงพยาบาลไม่เคยปฏิเสธรักษาพวกเขาไว้รักษาตามหลักมนุษยธรรม ส่งผลให้ต้องแบกรับ

ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกว่าปีละ 40 ล้านบาท

         โครงการลดยาเหลือใช้ หรือ “ยาขยะ” ของโรงพยาบาลดําเนินงานทั้งภายใน กล่าวคือรับยาคืนจาก

ผู้ป่วยประจําของโรงพยาบาลเอง และคู่ขนานไปกับการรับบริจาคยาขยะจากบุคคลภายนอก ซึ่งในปัจจุบัน

ได้ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมถึงยาใหม่แกะกล่อง โดยให้ผู้สนใจบริจาคติดต่อกับผู้แทนบริษัทยาที่มี

ความจําเป็นต้องใช้ได้โดยตรง

 

ยามือสองทั้งยาเม็ด ยาน้ํา ยาฉีด และยาใช้ภายนอกถูกส่งมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง

กว่า 1,700 ครั้งในปีเดียว (พ.ศ.2558)

ส่วนมากเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

 

 

         ภก.เทวฤทธิ์เล่าให้ฉันฟังถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนวี้ ่า ข้อแรกสุดทําให้ทราบ

ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยนํายามาคืน ก็เป็นหน้าที่ของเภสัชกรในการซักถามถึง

สาเหตุที่ยาเหลือใช้ เป็นต้นว่า ผู้ป่วยอาจหายจากอาการป่วยแล้วจึงไม่ได้รับประทานยาต่อ

ผู้ป่วยจําขนาดยาผิด ลืมรับประทานยา หรือรับประทานแล้วมีผลข้างเคียงเลยไม่ได้รับประทานยาต่อ

จึงสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแต่ละรายได้ตรงจุด

         ข้อสองทําให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมากถึง 1.4 ล้านบาทใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.2558)โดยเฉพาะผู้ป่วยนับหมื่นคนที่ไม่มสี ิทธิการรักษาใดๆ อีกทั้งการ

ที่ยาบางชนิดที่นําเข้าจากต่างประเทศถูกจ่ายให้กับผู้ป่วยทุกมิลลิกรัม ไม่ขาดตกบกพร่องไปก็ถือเป็น

การรักษาดุลการค้าให้กับประเทศได้ ส่วนข้อสุดท้ายฉันเชื่อว่าใครก็คาดไม่ถึงว่านอกจากยาในสภาพดี

จะถูกนําไปใช้ต่อแล้ว ยาที่หมดอายุหรือเสียสภาพไปซึ่งถูกคัดแยกไว้ก็จะถูกรวบรวมเพื่อส่งไปทําลาย

ทิ้งด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น ยาฆ่าเชื้อต้องกําจัดด้วยการเผาทําลาย ยาบางชนิดสามารถกําจัดได้ด้วยการ

ฝังดิน ไม่ให้ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

         ครึ่งเดือนถัดมา...ฉันถูกจ่ายออกไปให้กับผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลลึกเข้า

ไปในป่าเกือบ 1 วันเต็มด้วยรถจักรยานยนต์ ไม่น่าเชื่อว่าหมู่บ้านนี้กับกรุงเทพฯ ของฉันจะอยู่ในเขตแดน

เดียวกัน เพียงแต่ว่าที่นี่คือตรงชายขอบแล้วนั่นเอง ที่ที่เทียนไขคือแหล่งแสงสว่างที่ใกล้มือที่สุดในยาม

กลางคืน

         ฉันเห็นแล้วว่าจากจุดเริ่มต้นของประกายไฟของสภาเภสัชกรรมเมื่อ 6 ปีก่อน เทียนทุกเล่มย่อมถูก

จุดติดขึ้นตามกระแส แต่จะมีเทียนสักกี่มากน้อยเล่มที่ไฟยังติดลุกโชติช่วงต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ยามือ

สองอย่างฉันที่เจ้าของได้เสียชีวิตลงไปแล้วคงไม่ได้เดินทางมาที่นี่ หากไม่มเี ภสัชกรมือหนึ่งคอยทําหน้าที่

อยู่ตรงนี้แม้ตัวเองจะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ตามที

 

 

เฮลิคอปเตอร์ของตํารวจตระเวนชายแดนบินข้ามผืนป่าตะวันตกลําเลียงเวชภัณฑ์ไปยังสุขศาลาพระราชทาน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ซึ่งหากเป็นชาวบ้านต้องขี่รถจักรยานยนต์ 1 วันเต็มๆ เพื่อเดินทางมารพ.อุ้มผาง

 

เรื่อง: ชนาธิป ไชยเหล็ก

ภาพ: ฝ่ายเภสัชกรรม และชนาธิป ไชยเหล็ก

 


 HOT TOPIC

เภสัชไทยเก่ง! ผลิตวัคซีนไข้หวัดนก-ไข้หวัดใหญ่ เตรียมใช้จริงปี 62
ตำราเภสัชวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ
คู่มือภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร ฟรี
เปิดสถิติ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ที่เห็นแล้วต้องอึ้ง ! ของค้าปลีกไซส์ S แต่ไม่เล็กเหมือนขนาด
แจกฟรี E-BOOK คู่มือ ลดพุง ลดโรค
ทึ่งอาจารย์ ม.นเรศวร ค้นพบสารยับยั้งมะเร็งเติบโตจาก’ยางต้นรัก’เตรียมพัฒนาเป็นยาต้าน!
หมอใจเทวดาเปิดคลีนิกคิดค่ารักษาแสนถูก.... อ่านต่อได้ที่ :
ถุงมือไนไตรดีกว่าถุงมือแพทย์จากยางธรรมชาติอย่างไร
แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา นำเสนอผลการประชุม ACD Connect
เคล็ด(ไม่)ลับ ปรับค้าปลีกให้รุ่ง
8 เทคนิคเด็ด ตั้งราคาสินค้าให้ยอดขายพุ่ง ด้วยหลักจิตวิทยา !!
นศ.เภสัช ม.อุบลฯเจ๋ง..คิดค้น App คำนวณขนาดยาในเด็ก สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ใช้งานง่าย
7 Eleven เต็มเมือง : แล้วโชว์ห่วยที่ญี่ปุ่นเขาอยู่กันอย่างไร ? article
เตือน!!ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน..เสี่ยงไวรัสตับอักเสบซี!!
เภสัชมีกี่สาขา ? เรียนยังไงบ้าง ? จบแล้วทำอะไร ?
ครีมพม่า คืออะไร? อันตรายไหม ไม่อยากหน้าเละต้องอ่าน!
บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน แตงโม....ผลไม้คลายร้อน
การเปรียบเทียบการใช้ยา amoxycillin แบบ2*2 หรือ 1*4 โดย PK/PD simulation study
ข้อเสนอแนะการรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ปี 2559
สงครามชอปปิ้งออนไลน์เดือด!!
2 เภสัชฯสาวเล่นเฟสบุ๊กโปรโมทเพจ ถูกดูดเงินบัตรเครดิต
ผ่าวงจรระบาด เส้นทางค้ายา ‘สเตียรอยด์’
อึ้ง! หมอกระเป๋ารับจัดฟันเถื่อน โพสต์เฟสบุ๊คด่าทันตแพทย์ บอกอย่าขัดแข้งขัดขาทำมาหากิน ตนแค่เป็นทางเลือกที่ราคาถูกกว่า!
สไลม์กินได้ ทำ จากมูซิลิน (MUCILIN) รสโคล่า
ความรู้เรื่อง โรค ไต สำหรับประชาชน
เรื่องของ “ยา” ในประวัติศาสตร์สุขภาพไทย
โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา
6 อาชีพส่อแววขึ้นคาน (สำหรับสมาชิก) article
อย.เตือนอันตราย ‘สมุนไพรปันจ่อง’ ระบาดหนักในพะเยา อ้างสรรพคุณเกินจริง article
สธ.อยู่ระหว่างปรับโลโก้ ยึดหลักการตามประกาศราชกิจจาปี 2485
เปิดโปงความจริงเกี่ยวกับยากระชับสัดส่วน fit closely ?
เปิดร้านขายยา! ธุรกิจส่วนตัว เล็กๆ ที่คนขาดไม่ได้
คุยกับ "วินัย วีระภุชงค์" ในวัย 81 ปี กับการพา "ไทยนครพัฒนา" ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจ
ตุ่มน้ำใส ๆ ที่นิ้วมือ ฝ่ามือฝ่าเท้า Dyshidrotic eczema
แอนนิเมชั่นคนรู ฟินาเล่ ตอนที่ 2 คนรูนกเขาไม่คูรัก
สิว
ใครว่านมใหญ่ไม่ใช้ปัญหา
อยู่ใต้ฟ้าก็ต้องระวังโรคที่มากับหน้าฝน
ยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน Ergotamine ใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัย
แนวความคิดใหม่ในการประเมิน วินิจฉัย และรักษาโรคท้องเสียเฉียบพลันเนื่องจากการติดเชื้อ
ผลของ melatonin ต่อการเกิด oxidative stress ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin
Baclofen ในการรักษาอาการ alcohol withdrawal syndrome
ประสิทธิผลของยา celecoxib เทียบกับ naproxen และ diclofenac ในผู้ป่วยข้ออักเสบ
ด่วน! รวบชายต้องสงสัยบึ้มราชประสงค์ ได้ที่ชายแดนกัมพูชา นำตัวขึ้นฮ.จากสระแก้ว
หมดห่วงเรื่องวันมามาก รีวิวผ้าอนามัยแบบที่ดีที่สุดจาก 2 ยี่ห้อดัง (ภาคกลางคืน) article
Review : รีวิวมหากาพย์ถุงยาง!!! รุ่นยอดนิยมของดูเร็กซ์ มันต่างกันอย่างไงรู้กันไม๊
ระวัง! ไม่ออกกำลัง-เก็บตัว เสี่ยงเซลล์สมองเสื่อม
คนหยุดช็อปในห้างฯ “โชห่วย”คึกคัก เติบโตสวนภาวะเศรษฐกิจซบเซา
แอนนิเมชั่น เรื่อง คนรู ฟินาเล่ ตอนที่ 1 คนรูมาแล้ว อยากหน้าขาวหนะไม่ผิด
“ติดเชื้อดื้อยา” สาเหตุยอดฮิต เจ็บ ป่วย ตาย
‘ยาคุมฯ’ รักษาสิวดีจริงหรือ
ของแถมจากการดื่มโค้ก 30 วัน
รุมแย่งตลาดร้านขายยา 3 หมื่นล้าน ค้าปลีก-เชนสโตร์แห่ปูพรมสาขา
แห่ชื่นชมลายมือหมอหนุ่ม ตั้งใจเขียนใบสั่งยาให้คนไข้
ฮาสะบัด!! ต่างด้าวตีเนียนตอบคำถามทำตร.หงายท้อง แถมเจอเพลงชาติเวอร์ชั่นยากเข้าถึง (คลิป)
เมื่อผมมีแฟนเป็นเภสัชฯ >___<
เปิดตัว Alinamin EX Plus พร้อมพรีเซนเตอร์คู่พ่อลูกสุขภาพดี
กลุ่มเภสัชเพื่อมวลชน ยื่นหนังสือร้องเรียนองค์การอาหารและยา ขอถอนประกาศจดชื่อ-สกุล ผู้ซื้อยา หวั่นละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
“บางกอกดรัก” เปิดตัวยา “คาชาน่า” สารสกัดกระชายดำ ปรากฏตัวครั้งแรกในงานสัมมนา
คนรูฟินาเล่ เอนิเมชั้นเท่ห์ๆโดย อย.
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
อย่าหลงเชื่อน้ำคลอโรฟิลล์รักษาสารพัดโรค แถมหยอดตารักษาต้อกระจก
แผลบัวขาว...โหดเกิ๊น
แหมทำไปได้! อธิการฯ ลาดกระบังเนียน ปลอมตัวเป็นนักศึกษา รับวันปฐมนิเทศ (ฉบับเต็ม)
กำลังซื้อหด ค้าปลีกสะเทือน ปี 58 โตแค่ 3.2%
ดูแล้วน้ำตาคลอ! พลอย เมียปีเตอร์โพสต์ไอจี ลูกชายทั้งสองร้องไห้ไม่หยุด
เจาะลึกต้นทุนร้านยา...ทำไมรวยทำไมเซ้ง
รู้ยัง ! คอนเสิร์ต Big Mountain 7 ย้ายที่จัดไปเพชรบุรีแล้วนะ !
หาชมยากมาก ๆ นี่คือ ภาพเมืองไทยเมื่อ 100 ปีก่อน
ขาแดนซ์มีอาย! ทหารกล้าขอคืนความสุข โชว์ลีลาเต้น "แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว"
ให้สามีทำหมันดีกว่าไหม
รู้มั้ยทำไมลูกถึงดูดนมออก มาดูกัน
เจาะลึกเส้นทาง ‘สเตียรอยด์’ จากแหล่งผลิตบนดิน ถึงแหล่งระบาดใหญ่ใต้ดิน
“จับใจ” ลุยตลาดน้ำจับเลี้ยง ใช้ “ณเดช” พรีเซนเตอร์ ประกบ “ตัน”
สถานการณ์สเตียรอยด์นอกระบบ
สุดสะเทือนใจ! พระปฏิบัติดี ยอมลาออกจากหมอเพื่อบวช ตั้งใจเผยแผ่ศาสนา แต่กลับต้องมาโดนแบบนี้
เล็งห้ามร้านยาขาย "สเตียรอยด์" เกิน 1,000 เม็ด/เดือน สกัดรั่วไหลผสมยาชุด article
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา
สุดระทึก! ช้าแม้แต่วินาทีเดียวหนุ่มคนนี้ตายแน่ๆ แต่โชคดีที่ได้คุณหมอคนสวยท่านนี้ช่วยไว้
ภาษาอะไรใครรู้ช่วยตอบที!
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ Line store มีการขายประเวณีและบริการทางเพศ
ทำความรู้จัก Flibaserin ยากระตุ้นทางเพศในผู้หญิง "Female Viagra"
ซื้อยาผ่านเน็ต อันตราย ได้ไม่คุ้มเสีย
ต้องลอง! เซเว่น ตอบสนองความขี้โกงคนกดสเลอปี้ด้วยแคมเปญนี้
เจ็บแต่จริง ! เมื่อญี่ปุ่นมองไทย
ภาษีบ้านและที่ดิน ปรับเพดานภาษี”ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างใหม่”
เรื่องจริงที่ไม่เคยมีใครรู้ “วัดพระธรรมกาย “
ขอบคุณที่ทิ้งกัน! ชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อโดนผัวทิ้ง !!!
เสื้อตัวนี้สีขาวทอง หรือ ดำน้ำเงิน! ปริศนา(น่าจะ)ไขกระจ่างแล้ว !?!
ตะลึง! พบขอทานพกเงินเป็นปึก เจ้าหน้าที่สอบถามรายได้ต่อวันยังอึ้ง
ฟันน้ำนมเด็ก
ยานรกไม่มีวันสูญพันธุ์ เด็กป.2 ติดยางอมแงม มี "พี่ชาย" ม.1 เป็นเอเย่นต์ article
สโนว์ซ กลูตาไธโอน ผสมสารสกัดคุณภาพจากเมล็ดกีวี article